Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme

Öğrenme; kişinin duygularını, düşüncelerini, bilgilerini ve davranışlarını yaşadığı deneyimlerle bütünleştirme sürecidir.

İSTEK Okulları YALOVA 0226 811 58 28

İSTEK Okulları istekyalova.com

Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme


Öğrenme; kişinin duygularını, düşüncelerini, bilgilerini ve davranışlarını yaşadığı deneyimlerle bütünleştirme sürecidir. Öğrenme sürecine hayat boyu devam eden sosyal ve duygusal öğrenme de dâhildir. Sosyal ve duygusal öğrenme, kişinin bilgilerini, yeteneklerini ve davranışlarını kullanarak sağlıklı bir kişilik geliştirmesini, davranış yönetimi edinmesini ve kişisel hedeflere ulaşabilmesini içerir. Kişiler bu sayede duygudaşlık sergileyebilme, ilişki kurma ve yönetebilme, karar verme ve sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler.

Yapılan araştırmalara göre; sosyal-duygusal yeterlilik; öğrenilebilen, örnek teşkil eden ve hayata geçirilebilen bir kavramdır. Sosyal - duygusal öğrenme ile çocukların öz düzenleme becerileri gelişir, böylece okulda- yaşamda daha başarılı olurlar. Sosyal ve duygusal yeterliliği olan çocuklarda; duygudaşlık kurarak başkalarının duygularını anlayabilme, zorlayıcı duygularla başa çıkabilme, kişilerarası sorun çözebilme ve arkadaşlıklar geliştirme becerileri gelişmiştir

Sosyal- duygusal alandaki beceriler beş gruba ayrılmıştır.

 • Öz farkındalık: Bireyin duygularının farkında olmasıdır böylece davranışlarını kontrol etmesi kolaylaşır.
 • Öz yönetim: Bu sayede duygular, düşünceler ve davranışlar düzenlenir.
 • Sosyal farkındalık: Bireyin kendi duygularına odaklanması kadar duygudaşlık yoluyla başka bireylerin duygularının da farkına varmasıdır.
 • İlişki becerileri: Bireyin sosyal ilişkiler kurması ve bunları devam ettirebilmesidir.
 • Sorumlu bir biçimde karar verme ve problem çözme: Bireyin bulunduğu sosyal ilişkiler içinde kendisinin- başkalarının duygularını da düşünerek karar verme ve bu sayede çatışma çözme becerilerinin gelişmesidir.

Sosyal - duygusal beceriler, bilişsel düzenleme becerileri ile birlikte çalışır. Sosyal - duygusal becerilerini içeren eğitimleri- uygulamaları, okul öncesi eğitiminden başlayarak edinen çocuklarda; akademik başarının, okuldakibireysel sosyal çevrenin, kariyer planlarına ulaşma he

İSTEK Okullarımızda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için 2. Adım Sosyal – Duygusal Öğrenme Programı uygulanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin;

 • Kendilerini ve başka insanları kapsayan görevlerde sorumluluk bilinçlerinin ve başarılarının arttığı,
 • Öz düzenleme becerileri sayesinde dikkatlerini toplayarak o anda uğraştıkları işe devam ettikleri,
 • Sınıf ve okul içinde olumlu bir ortam oluştuğu,
 • Akademik başarının yükseldiği,
 • Öğrencilerimizin daha çözüm odaklı oldukları,
 • Duygusal zorluklarla başa çıkma oranlarının yükseldiği ve
 • Planlanan kariyer hedeflerine ulaştıkları gözlemlenmiştir
Doküman
auto keywords oracle data source Kolej, özel okul, kıyafet, servis ücretleri. Kolej fiyatları. İSTEK istek koleji, istek vakfı, yeditepe üniversitesi, uzmanlar, uğur, doğa, bahçeşehir, bilge, sınav, birey, mektebim, öğretmen iş başvurusu, iş ilanları, eğitim sektöründe kariyer
İSTEK Okulları istekyalova.com
İSTEK Okulları istekyalova.com İSTEK Okulları istekyalova.com ATATÜRK KÖŞESİ Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK