İSTEK Yalova Anaokulu

İSTEK Okulları okul öncsi eğitim

Tam gün eğitim veren anaokulu, 4 yaş eğitim, ana sınıfı ve hazırlık grupları

anaokulu yaş grupları İSTEK Anaokulu resmi sayfası

Okul öncesi eğitimde bir ekol. Çifr yabancı dil eğitimi, robotik, kodlama ve müzik eğitimlerinin yanı sıra eğitici aktiviteler, resim ve beden eğitimi dersleri.

İSTEK Anaokulu
arama sonuçları

Anaokulu

Tam gün faaliyet vermekte olan anasınıflarımız çocukların öğrenme ortamına; değiştirerek, hareket ederek ve etkin olarak katılmalarını amaşlar.

Günlük programımız, çocuğa öğrenmenin sorumluluğunu taşımayı, düşünmeyi, görmeyi, analiz etmeyi, problem çözmeyi, teknolojiyi kullanmayı, anlamayı, iletişim kurmayı, yaratıcı olmayı, paylaşmayı, sırasını beklemeyi, işbirliği yapmayı ve tüm topluluğa katkıda bulunmayı öğreneceği fırsatlar yaratacak, planla - yap - hatırla çevrimi, küçük ve büyük grup çalışmaları şeklindedir.
Yalova anaokulu
Öğrenciler okul ortamında, sözel, aritmetiksel, görsel, müzikal, bedensel niteliklerini ve içsel zekalarını geliştirecek eğitim köşeleri ile buluşurlar. Bireysel ve grup projeleri hazırlar, portfolyo sunumu yaparlar. İngilizce [half-day], bilgisayar, okuma - yazmaya hazırlık, satranç, bedensel estetik, halk oyunu, yaratıcı drama, müzik, orff eğitimi, resim ve beden eğitimi dallarında uzman eğitimcilerle buluşup yeteneklerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz, bireysel gelişimlerinin eğitimciler ve psikolojik danışman tarafından takip edildiği, anne – babalarının gerçekçi bir şekilde bilgilendirildiği süreci yaşayarak okul olgunluğu kazanırlar.
Tam gün eğitim veren anaokulu
İSTEK Yalova Anaokulu’nda çocuklarımız kendilerine güvenmeyi, ifade etmeyi, bağımsız davranmayı, sorumluluk almayı, grupla çalışmayı öğrenir, her alanda gelişirler.

Benzer başlıklar
Video Blog
İSTEK Okulları istekyalova.com